Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Operahögskolan. Läs mer om Operahögskolan:
http://www.uniarts.se/om-skh/operahogskolan

Operahögskolan (OHS), ledigförklarar en anställning som professor/biträdande professor i musikalisk gestaltning med inriktning dirigering.
Anställningen är tidsbegränsad.

Operahögskolan utbildar sångare, regissörer och repetitörer på kandidat- och masternivå. Dessutom ges fristående kurser i både sång och regi med inriktning Opera. Det genomsnittliga studentantalet är 38 helårsstudenter. Operahögskolan bedriver även forskning och forskarutbildning med doktorander i ämnet Opera samt ett antal KU-projekt.

Operahögskolan befinner sig i en intensiv utvecklings- och förändringsprocess och söker nya medarbetare som bidrar till den konstnärliga utvecklingen. Högskolan har i och med den framväxande miljön för konstnärlig forskning inom Stockholms konstnärliga högskola unika möjligheter att fördjupa utbildningen inom opera och skapa tvärkonstnärliga sammanhang och samarbetsprojekt - en naturlig del av operakonstens tradition och utveckling. 

Arbetsuppgifter
I en professors arbetsuppgifter ingår utbildning och handledning på samtliga nivåer (grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildning), forskning/utvecklingsarbete, administrativt arbete och samverkan med omgivande samhälle. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. Som professor deltar du i utvecklingen av forskningen på SKH samt i utvecklingen av SKH på andra sätt. I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta för en gemensam kultur av öppenhet och samverkan samt att vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Forskning/utvecklingsarbete ingår enligt arbetstidsavtal till 20 % av arbetstiden.

I denna anställning ingår även:

• Att undervisa och handleda studenter på alla nivåer i musikalisk gestaltning och delta i produktioner inom utbildningen
• Bedriva egen konstnärlig forskning
• Samarbeta med lärare inom musikdramatisk och musikalisk gestaltning, samt andra ämnesområden inom SKH
• Delta i relevanta kollegiemöten och pedagogiska samtal
• Verka för god kontakt med operavärlden och följa utvecklingen inom operakonsten, nationellt och internationellt
• Driva utvecklingen och forskningen inom området
• Aktivt medverka i SKH:s forskarutbildning


Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.
Konstnärlig skicklighet på professorsnivå innebär att man är ledande inom sitt område, är verksam på högsta internationella nivå, dessutom ska man ha både bred och djup kunskap om opera i tradition och samtid.

Pedagogisk skicklighet på professorsnivå innebär förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan.

Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs konstnärlig  och pedagogisk skicklighet. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är meriterande. För denna anställning kommer nedanstående bedömningsgrunder att bedömas, i prioriteringsordning:

• Konstnärlig skicklighet; ledande inom sitt område (musikalisk gestaltning), kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå, dessutom ska man ha en både djup och bred kunnighet inom sitt område
• Pedagogisk skicklighet; dokumenterad erfarenhet av att bygga upp, utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan.
• Erfarenhet av och förmåga att aktivt bidra till konstnärlig forskning och utveckling
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och/eller engelska
• Administrativ skicklighet inklusive samarbets- och organisationsförmåga
• Förmåga att samverka med omgivande samhället


Om anställningen
Anställningens omfattning är 40-50 % av heltid och är tidsbegränsad till 3 år med möjlighet till förlängd anställning utan ny utlysning till maximalt sex år. I anställningen ingår konstnärlig forskning med minst 20%. Tillträde enligt överenskommelse.

Om ingen sökande uppfyller kraven som professor, kan anställning eventuellt ske som biträdande professor.

Stockholms konstnärliga högskola har höga ambitioner när det gäller att ta tillvara olikheter och mångsidig kompetens. Vi välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.


Om ansökan
Ansökan ska ha inkommit senast 2015-09-15. Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas i tre likadana exemplar till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm i tre likadana exemplar, märkt med dnr 2015/702/2.2.1.

Ansökan ska innehålla:

  • Meritförteckning (CV) och kopior av betyg och andra handlingar du vill åberopa i din ansökan
  • Redogörelse för konstnärlig skicklighet
  • Redogörelse för pedagogisk skicklighet
  • Redogörelse för administrativa erfarenheter
  • Personligt brev med redogörelse för den sökandes tankar kring operaämnets innehåll och utveckling

För utförligare information om ansökan och anställningsförfarande, se Stockholms konstnärliga högskolas anställningsordning samt meritportfölj (kan hämtas från www.uniarts.se/rekrytering).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40-50 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2015/702/2.2.1
Kontakt
  • Anna Lindal, professor, 08- 49 400 295
  • Anne-Lee Lindgren, HR-specialist, 08-49 400 277
Publicerat 2015-06-17
Sista ansökningsdag 2015-09-15

Tillbaka till lediga jobb