Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för skådespeleri. Läs mer om institutionen här:
http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-skadespeleri

Arbetsuppgifter

Prefekten är institutionens chef och verkar för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen. Du leder och utvecklar institutionen utifrån ett helhetsperspektiv och har ett övergripande ansvar för verksamheten och dess ekonomi, personal och arbetsmiljö. Prefekten ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå och främjar konstnärligt utvecklingsarbete, forskningsanknytning och internationalisering samt ingår i ledningsgruppen för SKH och rapporterar direkt till vår rektor.

I uppdraget ingår vidare att genom uppföljning utvärdera verksamheten, identifiera utvecklingsområden samt att driva den strategiska utvecklingen inom utbildning och forskning. Ingår gör även att ansvara för att institutionens undervisning har en god anknytning till den utbildning och forskning som bedrivs vid de övriga delarna av Stockholms konstnärliga högskola.

I anställningen som lektor kan viss undervisning och handledning komma att ingå. Du kan komma att beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning motsvarande tio procent av heltid under en treårsperiod. I arbetsuppgifterna ingår även administration samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Som lektor deltar du i utveckling av utbildning och forskning samt i utvecklingen av SKH i övrigt. Du kommer ha en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Vi söker dig som har chefserfarenhet samt visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Du ska som chef framgångsrikt ha lett en verksamhet och vara van att hantera en verksamhet i konstant utveckling. Du har en ledande position inom fältet för scenkonst och arbetet kräver att du är lyhörd och har integritet. Din ledarskapsförmåga ska karaktäriseras av förståelse för verksamhetens förutsättningar och behov och förmåga att driva och genomföra utvecklingen inom institutionen. Du ska ha kunskaper om vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till. Du är en visionär och är van att arbeta utifrån fattade beslut. Du har lätt att kommunicera både muntlig som skriftligt på svenska och engelska.

Konstnärlig skicklighet på lektorsnivå innebär att du har både breda och djupa kunskaper inom ditt konstnärliga område. Du ska ha visat god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan.

Pedagogisk skicklighet på lektorsnivå innebär att du visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan. Förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer, och att medverka till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, alternativt visat motsvarande skicklighet i konstnärliga sammanhang utanför högskolan.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik och nyskapande inom ditt område. 

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas, i prioriteringsordning:

  • Erfarenhet av arbete som chef inom fältet för scenkonst
  • Erfarenhet av arbete inom konstnärlig utbildning på högskola
  • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom skådespeleri eller mimskådespeleri samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
  • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
  • Dokumenterad administrativ skicklighet
  • Kunskaper om och förmåga att utveckla nationella och internationella samarbeten och utbyten

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Du anställs som lektor i skådespeleri eller mimskådespeleri. Uppdraget som prefekt är fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av bägge parter. 

Mer om bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i SKH:S egen anställningsordning.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas i tre likadana exemplar till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med diarienummer 2017/935/2.2.1

I korthet ska ansökan innehålla meritförteckning (CV) med kopior på handlingar du vill styrka meritförteckningen med, redogörelse för konstnärliga meriter, redogörelse för pedagogiska meriter, administrativa erfarenheter. Mer utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du på http:// www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

I urvalsprocessen kommer externa sakkunniga att delta i bedömningen. Intervjuer, provföreläsningar och referenser är andra urvalsgrunder som kommer att användas. SKH kommer främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter.

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-31!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2017/935/2.2.1
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb